WAŻNE INFORMACJE RADOM (info Warszawa niżej)
 

Plany zajęć na zjazd 7 dostępne w menu "DOKUMENTY" (u góry) podmenu "Dokumenty" w folderze Plany zjazd 7 - 20-21.05.2023 - KLIK  (PO KLIKNIĘCIU ZALOGUJ SIĘ ABY ZOBACZYĆ)

oraz na stronie Uczelni https://uczelniaeuropejska.pl/plany-zajec/

---------------
 
TERMINY ZJAZDÓW
na rok akademicki 2022/2023 są dostępne na stronie Uczelni
 
---------------

Wszelkie obrony odbywają się na Uczelni w Radomiu !!!!!!!!!!!!!!!!

Harmonogram obron

26. 06. 2023r. PONIEDZIAŁEK
9:30 Neuropsycholgia - komisja: dr I. Pałgan, Ks. S. Podgórski, Dr M. Mazur - Mitrowska 6 osób
10:15 Profilaktyka i terapia uzaleznień - komisja: dr I. Pałgan, mgr A. Werniewicz, Dr M. Mazur – Mitrowska 9 os
12:30 Edukacja integracyjna i właczająca - komisja: dr I. Pałgan, mgr A. Werniewicz, Dr M. Mazur – Mitrowska 5 os
13:30 Zarządzanie administracja publiczną - komisja: dr I. Pałgan, dr K. Księski, Dr S. Stankiewicz 6. os

29. 06. 2023r. Czwartek
9:30 Zdrowie Publiczne – mgr RADOM+W-wa - K. Radecki, dr I. Pałgan , dr M. Bakun, dr A. Chełstowski, dr S. Stankiewicz - 56 os – termin ten dotyczy tylko osób ze specjalności Inspekcja sanitarna które muszą dostosować się do wymogów ustawy, pozostali studenci bronią się 1-2 lipca Warszawa 9:30, Radom 10:30

01. 07. 2023r. SOBOTA
9:30 Zdrowie Publiczne – lic, mgr RADOM - komisja dr hab. V. Komirna, dr I. Pałgan , dr M. Bakun, dr K. Radecki - 45 os

02. 07. 2023r. NIEDZIELA
9:30 Zdrowie Publiczne podyp. - komisja dr hab. V. Komirna, dr I. Pałgan , dr M. Bakun 48 os
11:15 Zdrowie Publiczne mgr Warszawa - komisja dr hab. V. Komirna, dr I. Pałgan , dr M. Bakun

04. 07. 2023r. WTOREK
9:30 Oligofrenopedagogika/autyzm - komisja: dr I. Pałgan, mgr A. Werniewicz, Mgr M. Grylak, 25 os
12:30 Przygotowanie Pedagogiczne - komisja: dr I. Pałgan, Mgr M. Grylak, dr M. Nowacka 25 os

07. 07. 2023r. PIĄTEK
9:30 BHP - komisja: dr I. Pałgan, mgr A. Piszczek, mgr S. Wolanin 13 os
11:00 Rolnictwo - komisja: dr I. Pałgan, mgr A. Panecka, mgr A. Piszczek 18 os
12: 45 Budownictwo - komisja: dr I. Pałgan, mg P. Zająć, mgr A. Piszczek 11 os

14:00 Psychologia - Dr M. Mazur – Mitrowska, dr I. Pałgan, dr W. Adamczyk

Kolejny termin obron koniec września

Osoby które z przyczyn losowych nie będą mogły stawić się na obronę w wyznaczonym terminie mogą dołaczyć o innej grupy po uprzednim zgłoszeniu w dziekanacie

INFO WARSZAWA
 
Plan zajęć na zjazd 7 dostępne w menu "DOKUMENTY" (u góry) podmenu "Dokumenty" lub kliknij tutaj
 
 
TERMINY ZJAZDÓW
na rok akademicki 2022/2023 są dostępne na stronie Uczelni
 
---------------
 
Wszelkie obrony odbywają się na Uczelni w Radomiu !!!!!!!!!!!!!!!!

Harmonogram obron

29. 06. 2023r. Czwartek
9:30 Zdrowie Publiczne – mgr RADOM+W-wa - komisja dr K. Radecki, dr I. Pałgan , dr M. Bakun, dr A. Chełstowski, dr S. Stankiewicz 56 os – termin ten dotyczy tylko osób ze specjalności Inspekcja sanitarna które muszą dostosować się do wymogów ustawy, pozostali studenci bronią się 1-2 lipca Warszawa 9:30, Radom 10:30

01. 07. 2023r. SOBOTA
9:30 Zdrowie Publiczne – lic, mgr RADOM - komisja dr hab. V. Komirna, dr I. Pałgan , dr M. Bakun 45 os

02. 07. 2023r. NIEDZIELA
11:15 Zdrowie Publiczne mgr Warszawa - komisja dr hab. V. Komirna, dr I. Pałgan , dr M. Bakun

Kolejny termin obron koniec września

Osoby które z przyczyn losowych nie będą mogły stawic się na obronę w wyznaczonym terminie mogą dołaczyć o innej grupy po uprzednim zgłoszeniu w dziekanacie